Zajęcia dla dzieci z rodzicami

Zajęcia dla rodziców i ich dzieci w wieku 3-6 lat trwają 60 min

Family yoga

Przez taniec i ruch rodzice z dziećmi będą mieli okazję spotkać się w bezpiecznym, kreatywnym i aktywnym środowisku po to by:

  • rozwijać dużą i małą motorykę dziecka,
  • wzmacniać wspólne więzi w zabawie, bliskim kontakcie i współpracy
  • rozwijać świadomość ciała (poznanie własnego ciała, kształtowanie własnej tożsamości, poczucia swojej siły i możliwości ruchowych)
  • rozwijać świadomość przestrzeni (by dobrze się czuć w otaczającej nas rzeczywistości)
  • by dzielić te przestrzeń z innymi ludźmi (praca oparta na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu, wspólnym przeżywaniu szczęścia)
  • integrować się z innymi rodzicami i dziećmi (by współpracować z innymi, doświadczać poczucia wspólnoty)
  • mieć możliwość wyrażenia siebie (spontaniczność, kreatywność, swoboda)

Muzyka i ruch wspierają rozwój osobowości każdego dziecka!

 

Techniki pracy na których opierają się zajęcia:

Taniec kreatywny
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
Edukacyjna Kinezjologia
Masaż Dotyk Motyla

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *