Taneczne opowieści dla dzieci

Zajęcia dla dzieci wiek przedszkolny trwają 45 min

Zajęcia dla dzieci wiek wczesnoszkolny trwają 60 min

Zdjęcia z zajęć-  „Opowieść o Tęczy”

relaks i poruszanie granic osobistych

współdziałanie w grupie

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz by Twoje dziecko stało się bardziej śmiałe w swoim działaniu, bądź mniej buntownicze i lepiej współdziałało z rówieśnikami są to zajęcia, które mogą Cię zainteresować.

Cele zajęć – terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne:
stworzenie przestrzeni do odreagowania napięć emocjonalnych i napięcia odczuwanego w ciele
– budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości
– zaspokojenie potrzeby bycia ważnym członkiem grupy

nabywanie umiejętności wyrażania uczuć
poszerzenie repertuaru ruchowego
– rozbudzenie świadomości ciała (prawa, lewa strona, nazywanie części ciała, równowaga, koordynacja  ciała itp.)
– uczenie się rozpoznawania emocji i granic osobistych- u siebie i u innych dzieci

rozwijanie koncentracji uwagi
rozwijanie kreatywności
– rozwijanie
działania w zespole i współdziałania z innymi dziećmi
rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się
– rozwijanie spontaniczności działania
– rozwijanie wytrwałości w działaniu

Opis zajęć:
Mój autorski program „Taneczne opowieści” składa się z zestawu tańców i zabaw tanecznych o ustalonych celach i przebiegu.

Każde zajęcia mają wyraźny wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Wstęp to powitanie i rozgrzewka, zakończenie to wyciszenie i relaks. Rozwinięcie prowadzone jest na podstawie krótkiego opowiadania, które ma na celu zaciekawić dzieci i zaangażować je do ruchu i tańca. Taka forma zajęć pozwala dzieciom łatwiej wcielić się w różne role, pojawiające się podczas tanecznych zabaw. Odgrywanie czegoś/kogoś innego, bo mogą być to zarówno przedmioty jak i zwierzęta czy ludzie, pozwala dzieciom doświadczyć różnych jakości ruchu, rożnych emocji czy też bycia w centrum uwagi (bądź oddania tej uwagi innemu dziecku) itp. W trakcie zajęć dzieci będą miały okazję, o ile tylko będą miały na to ochotę, wypowiedzieć się na tematy poruszane podczas wspólnej zabawy. Wszystko to co dzieje się na zajęciach odbywa się w przyjaznej atmosferze, pozbawionej przymusu i jakiejkolwiek rywalizacji między dziećmi. W trakcie każdych zajęć, dla poczucia bezpieczeństwa małych uczestników będą powtarzane pewne rytuały ruchowe rozpoczynające i kończące zajęcia (taniec powitalny, taniec pożegnalny, przekazywanie sobie na koniec tzw. „iskierki radości”).

Zarówno cały cykl spotkań z grupą jak i każde pojedyncze zajęcia tworzą pewną dynamiczną całość. Pierwsze spotkania poświęcone są budowaniu klimatu bezpieczeństwa i zaufania, integrowaniu się grupy. Następnie zajęcia uczą postrzegania siebie i innych przez pryzmat potrzeb i uczuć, wzmacniają poczucie wartości siebie i kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie i innych dzieciach, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Taniec terapeutyczny wspomagany jest następującymi technikami:
Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
Radosna kinezjologia
Taniec kreatywny
Muzyczna pedagogika zabawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *