Zabawy aktywizujące i relaksacyjne dla dzieci

Dzieciństwo to czas zabawy i każda społeczność, która ignoruje tę prawdę, kształci w zły sposób.~A.S. Neil


Warsztat dla nauczycieli szkół podstawowych, którzy chcieliby
pomóc swoim uczniom uczyć się szybciej i skuteczniej wykorzystując ich aktywność ruchową w prostych zabawach.

Badania z neurodydaktyki wykazują, że najlepiej i najszybciej uczymy się w stanie pełnego entuzjazmu i głębokiej relaksacji. Jak wzbudzić entuzjazm u dzieci, a co za tym idzie i motywację wewnętrzną, o której tak wiele słyszymy w teorii? Okazuje się, że podczas aktywności ruchowych i zajęć zachęcających do zabaw, które rozbudzają ciekawość dzieci i odnoszą się do ich zainteresowań możemy to osiągnąć. Zastanówmy się wspólnie jak wykorzystać przedstawione na tym warsztacie ćwiczenia na 45 minutowej lekcji i wciąż mieć czas na realizację programu nauczania.

O metodzie:

Za pomocą ruchu tanecznego jak i ruchowych gier i zabaw do muzyki uczestnicy warsztatów poznają aktywizujące i relaksacyjne ćwiczenia, które mogą stać się inspiracją do efektywniejszej pracy nauczyciela.

Przebieg warsztatu:

1. Kilka słów o neurodydaktyce
2. Ćwiczenia aktywizujące
3. Ćwiczenia relaksacyjne
4. Podsumowanie warsztatów – „burza mózgów” i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie- Jak mogę wykorzystać wiedzę zdobytą na tym warsztacie w swojej pracy zawodowej?

Czas: 2h

Ważne!

Z uwagi na aktywny fizycznie charakter warsztatów konieczne jest posiadanie wygodnego obuwia lub skarpetek antypoślizgowych i wygodnego stroju nie krępującego ruchów ciała. Proszę wziąć ze sobą również butelkę wody.

Zapraszam serdecznie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *